Welcome

Welcome to the Green Bamboo Warm Shelter’s Website.

The GBWS was founded in 1994 by the HCMC Child Welfare Association (HCWA) and the Shelter Collection (Non-Profit Organisations). The HCWA was founded by a group of Vietnamese citizens with the common interest in the issue of children’s rights in Vietnam. HCWA is the oldest NGO in Ho Chi Minh City and was formally recognized by the city’s People Committee on the 16th of September, 1988.

The Green Bamboo Warm Shelter is a shelter for homeless male children and drop-in center for disadvantaged teenagers in Ho Chi Minh City. We give children a safe place and the opportunity to learn and transform their lives.

We provide life essentials, such as food, shelter, medical care, education, counseling, vocational and life skills training and a warm loving environment for boys 16 and under.

Besides that, the shelter also assists children in making legal papers and supports them to orient their careers and vocational training. The vocational training before leaving the shelter for the mature will help them take care of themselves in the long journey ahead.

The shelter’s staffs always approach and welcome children on the streets and in the communities in the city area to promptly help children from falling into street situations, family abuses, and violence.

Chào mừng đến với trang web mới của Mái Ấm Tre Xanh

Mái ấm Tre Xanh được thành lập năm 1994 trực thuộc Hội Bảo trợ trẻ em thành phố HCM. Hội Bảo trợ được thành lập bởi 1 nhóm những người Việt Nam có chung mối quan tâm về các vấn đề liên quan đến Quyền trẻ em ở Việt Nam. Đây là tổ chức phi chính phủ lâu đời nhất của thành phố và được chính thức cộng nhận bởi ủy ban Nhân dân thành phố vào ngày 16 tháng 9 năm 1988.

MATX là ngôi nhà dành cho những trẻ trai có HCKK tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mang đến cho trẻ em một nơi ở an toàn, cơ hội học tập và thay đổi cuộc sống.

Mái ấm có những hoạt động giúp đỡ trẻ gồm hỗ trợ cho các em có nơi ăn, chỗ ở an toàn, chăm sóc sức khoẻ, học chữ, học nghề, tư vấn, vui chơi giải trí, tập huấn kỹ năng sống, và một môi trường sống ấm áp, an toàn và đầy tình yêu thương cho trẻ trai từ 8 đến 16 tuổi.

Bên cạnh đó, Mái ấm cũng hỗ trợ cho trẻ làm giấy tờ tùy thân và giúp trẻ định hướng nghề nghiệp và học nghề. Việc học nghề trước khi trẻ trưởng thành rời khỏi mái ấm nhằm giúp trẻ có thể tự lo cho cuộc sống riêng sau này.

Nhân viên mái ấm luôn tiếp cận và tiếp nhận trẻ trên đường phố vài tại các cộng đồng trong khu vực thành phố để kịp thời giúp đỡ những đứa trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đường phố, bị bạo hành, lạm dụng trong các gia đình và cộng động.

Advertisements