Welcome

The Green Bamboo Warm Shelter is a shelter for homeless male children and drop-in centre for disadvantaged teenagers in Ho Chi Minh City. We give children a safe place and the opportunity to learn and transform their lives.

We provide life essentials; food, shelter, medical care, education, counselling, vocational and life skills training and a warm loving environment for boys 16 and under.

For boys and girls between 17 – 20 years old we provide abuse prevention training, health care, reproductive health care, family reunions, vocational training and very important ID papers .

Established in 1994, we fall under the operational umbrella of the Ho Chi Minh Child Welfare Association and are formally recognized by the city’s People’s Committee of Vietnam.

Chào mừng đến với trang web mới của Mái Ấm Tre Xanh – ngôi nhà dành cho những đứa trẻ đường phố tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mái ấm trực thuộc Hội Bảo trợ trẻ em thành phố HCM. Đây là tổ chức phi chính phủ của thành phố đã đi vào hoạt động và chính thức được công nhận bởi Ủy Ban nhân dân thành phố kể từ năm 1988

Mái ấm có những hoạt động giúp đỡ trẻ gồm hỗ trợ cho các em có nơi ăn ở, trẻ được chăm sóc sức khoẻ, vui chơi giải trí, tình yêu thương và sự bảo vệ an toàn. Bên cạnh đó, Mái ấm cũng hỗ trợ cho trẻ làm giấy tờ tùy thân và giúp trẻ định hướng nghề nghiệp, học nghề trước khi trẻ trưởng thành rời khỏi mái ấm nhằm giúp trẻ có thể tự lo cho cuộc sống riêng sau này. Bằng tình tình yêu thương và sự tôn trọng coi mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng, Mái ấm luôn tiếp cận và tiếp nhận để giúp đỡ những đứa trẻ có nguy cơ bị bạo hành, lạm dụng trong các gia đình và cộng động

Advertisements