Donations and Fund-Raising

Donations and fund-raising / Các khoản đóng góp

We are always very grateful to those who give cash donations to the shelter, or who organize fund-raising events for our cause. There are a few ways you can donate / Chúng tôi rất biết ơn các tấm lòng hảo tâm đã quyên góp bằng tiền mặt hoặc các tổ chức đã giúp gây quỹ cho trung tâm. Bạn có thể đóng góp bằng các phương pháp:

We accept direct deposit into our bank account / Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng:

* Bank Information for Wire Transfer

* Bank Name: Vietcombank Ho Chi Minh City

* Branch Bank Address: 5, Cong truong Me Linh, District 1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

* Account Name: HOI BAO TRO TRE EM TP.HCM-MAI AM TRE XANH

* Bank Account Number: 007.100.3204626

* Swift Code: BFTVVNVX007

* We also accept cheques and postal orders made out to Mai am Tre Xanh, which can be sent to /Chúng tôi chấp nhận séc thanh toán và bưu điện, xin vui lòng gửi về:

Green Bamboo Warm Shelter/ Mái ấm Tre Xanh

Address: 40/34 Calmette, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam./ Địa chỉ: 40/34 đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

* Or if you would like to drop into the shelter to make a cash donation that can also be arranged, please contact us for more details / Hoặc nếu bạn muốn đến mái ấm để đóng góp trực tiếp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

For an idea of how much to donate, please see our price list below! You can sponsor one child for a month, or a year, or you can sponsor an activity for all of the children for a month, or a year. If you are looking for a small but regular contribution, you can pay as little as $4 a month (for 12 months), which would for example, pay for one boy’s medical care and family visitation for a whole year! It is shocking just how little money can go such a long way!

Để tham khảo, xin vui lòng xem danh sách các khoản cần thiết cho MATX bên dưới. Bạn có thể nhận tài trợ cho 1 đứa trẻ trong thời gian 1 tháng, hoặc 1 năm, hoặc bạn có thể nhận tài trợ cho tất cả các bé trong 1 tháng, hoặc 1 năm. Nếu như bạn có thể đóng góp 1 khoảng nhỏ nhưng thường xuyên, chỉ cần 4USD/Tháng (trong vòng 12 tháng), thì bạn đã có thể giúp cung cấp dịch vụ sức khỏe cho 1 đứa trẻ và chi phí thăm nom gia đình trong cả 1 năm! Thật kinh ngạc với những gì chúng ta có thể làm với chỉ 1 khoản tiền nho nhỏ, đúng không bạn!

Yearly Price List GBWS 1 boy 1 month 1 boy 1 year 15 boys 1 month 15 boys 1 year
Food and Water– Chi phí ăn uống 1200000 14400000 18000000 216000000
School Fees– Chi phí học tập 250000 3000000 2400000 36000000
Vocational Training – Học nghề 415000 5000000 4000000 60000000
Life Skills Training– Học kĩ năng sống 41500 500000 400000 6000000
Summer Holiday (Once a year)– Nghỉ hè (mỗi năm 1 lần) 250000 2000000 30000000
Sports Activities– Các môn thể thao 20000 200000 1600000 2400000
Hygiene– Vệ Sinh 66666 800000 640000 9600000
Clothes and Shoes – Quần áo, giày dép 30000 375000 300000 4500000
Bedding– Giường ngủ 30000 375000 300000 4500000
Family Visitation– Thăm gia đình 20000 200000 1600000 2400000
Health Check, Insurance, Medicine– Khám sức khỏe, Bảo hiểm, Thuốc men 60000 675000 540000 8100000

**All prices above are in Vietnamese Dong, recent exchange rates state $1US = 23,000VND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s