Sponsor a Child

Sponsor a child

Tài trợ

A sponsor is an individual who gives life and hopes to a needy child. For just $10 USD/month, a sponsor can give the opportunity for a meaningful education (10 USD/month), proper health care ($10 per month), recreational activities (15 USD/month), and you can help to support any aspect of the child’s life. Please see our price list for more information. Our organisation will provide you with monthly updates on the child’s progress, and we encourage a “Pen Pal” system, where you can send letters to your child, not only do you get the personal connection, but your child’s English language skills will improve. Through your help, you can play a vital role in assuring quality, loving care for a child in need.

Nhà tài trợ là 1 cá nhân sẽ đem đến cuộc sống và hy vọng cho 1 đứa trẻ. Chỉ cần 10USD/tháng, bạn đã đem lại sự hỗ trợ về mọi mặt cho các bé như cơ hội học tập, gói chăm sóc sức khỏe (10USD/tháng) và các hoạt động vui chơi giải trí (15USD/tháng). Xin vui lòng tham khảo danh sách các khoản chi cần thiết cho hoạt động của MATX bên dưới. Trung tâm sẽ chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình các bé mỗi tháng đến cho nhà tài trợ. Và chúng tôi cũng khuyến khích 1 hệ thống “Bạn viết thư” (nhà tài trợ và các bé giữ liên lạc và trao đổi với nhau qua hình thức thư viết tay). Cách này sẽ giúp các bé rèn luyện chữ viết, ngữ pháp và cũng là 1 cách để giữ liên lạc và xây dựng tình cảm. Nhờ các nhà tài trợ, chúng ta có thể đóng 1 vai trò quan trọng đảm bảo chất lương cuộc sống và tinh thần cho trẻ.

Each child at the GBWS receives the basic necessities of appropriate education, primary health care, food and shelter – something we consider to be the basic rights to life, but which are only a dream for many children in Vietnam. As the needs of each individual child are different, there is not a set “package of benefits” for all.

Mỗi đứa bé tại MATX đều nhận được sự cung cấp các nhu cầu cơ bản như: học tập, chăm sóc sức khỏe, thức ăn và nơi ở – đối với chúng ta đó chỉ là các quyền lợi cơ bản của 1 con người, nhưng đối với 1 số trẻ em thì đó chính là cả giấc mơ của chúng. Do nhu cầu của mỗi bé mỗi khác nên chúng tôi chưa xây dựng 1 “gói chăm sóc” dành chung cho tất cả.

The sponsorship lasts for as long as the child remains in the GBWS program of care or until the sponsor wishes to withdraw. When an older child is able to become self-supporting or if a child leaves the program for some other reason, the sponsor is offered another child to assist. In Vietnam, the children are usually at high risk of having to leave school to help subsidize their family income. This sponsorship often means that the child will receive the opportunity to be educated when normally they would not get that chance.

Mối quan hệ giữa nhà tài trợ và đứa trẻ trong MATX sẽ kéo dài cho đến khi nhà tài trợ mong muốn được chấm dứt. Khi đứa trẻ đã lớn và có thể tự nuôi sống bản thân hoặc rời khỏi chương trình vì lý do nào đó, nhà tài trợ sẽ được giới thiệu 1 đứa trẻ khác để hỗ trợ. Tại Việt Nam, trẻ em thường có nguy cơ phải bỏ học và đi làm sớm để phụ giúp gia đình. Khi đã nhận tài trợ cho 1 đứa trẻ, bạn đã đem đến cơ hội học tập cho bé và giúp bé có 1 tương lai tươi sáng hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s