The Social Integration Project

The Social Professional Integration (SPI) project was founded in 2001 by the HCMC Child Welfare Association and is located in the same building as Green Bamboo Shelter at 40/34 Calmette, Nguyen Thai Binh Ward, District 1. Our primary goal is to support disadvantaged adolescents at a time in their lives when they are statistically at the most risk from abuse and exploitation. We provide a drop in centre, abuse prevention training (sexual, physical, emotional, economic, substance), life skills, vocational training, reproductive health assistance, family reunions, health care, counseling, ID papers, and anything else they need to assist their transition into adult life in the city.

Dự án Hội nhập xã hội nghề nghiệp được thành lập năm 2001, trực thuộc Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 40/34 Calmette, Phường Nguyễn Thái bình, Quận 1. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ trẻ vị thành niên nhập cư có hoàn cảnh khó khăn đang đối mặt với những nguy cơ bị xâm hại tình dục, bị bóc lột sức lao động…Chúng tôi hỗ trợ các em thông qua các dịch vụ như: học nghề, việc làm, học bỗng, giấy tờ tùy thân, chăm sóc sức khỏe và các lớp học kỹ năng sống, giúp các em hội nhập xã hội.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s