Volunteer

Volunteer

The GBWS is managed by highly experienced and qualified staff. However, a large part of the children’s care is undertaken by our long-term and short-term volunteers. We always welcome new people and new skills, whether you’d like to teach English, take the boys out for a fun activity, help them to learn a new skill, run a workshop? We’d love to hear from you, please contact us.

Tình nguyện viên

MATX được quản lý bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và có bằng cấp chuyên môn. Tuy nhiên, 1 phần rất lớn công việc chăm sóc trẻ em được thực hiện bởi các tình nguyện viên lâu năm và ngắn hạn. Chúng tôi luôn chào đón các tấm lòng và các gương mặt mới tại Mái âm. Bạn là giáo viên tiếng Anh? Bạn thích tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời cho các bé? Bạn muốn giúp chúng học 1 kĩ năng mới? Bạn muốn tổ chức 1 khóa huấn luyện? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn gia nhập gia đình MATX. Hãy liên lạc với chúng tôi bạn nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s